وضعیت بروز سل در ایران

شیوع بیماری سل

وضعیت بروز سل در ایران

نمودار زیر روند نزولي ميزان بروز بيماري سل در طول 47 سال گذشته را در كشور نشان مي دهد (از 142 مورد در يكصد هزار نفر جمعيت در سال 1343 به 14.4 در يكصد هزار نفر جمعيت در سال 1391 – حدود 10 برابر كاهش ) .

درسال 1391در کشورمان میزان بروز گزارش شده سل ریوی با اسمیرخلط مثبت 7.07 مورد در یکصد هزار نفر جمعیت بوده است.

از تعداد 10987 مورد مبتلا به سل گزارش شده کشور در سال 1390، 50% موارد را زنان بیمار و 12% موارد را بیماران غیر ایرانی (اغلب افغانی) تشکیل می دهند و بیشترین میزان بروز سل مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا بوده است که این حاکی از موفقیت چشمگیر کشور در کنترل این بیماری است.
تعداد ميزان بروز ( /100,000 )
گزارش شده
كل اشكال سل 10987 14.43
سل ريوي اسمير خلط مثبت 5386 7.07
اسمير خلط منفي 2162 2.84

سل خارج ريوي 3096 4.07

درمیان استانها سیستان و بلوچستان و گلستان بیشترین میزانهای بروز و شیوع را در کشور دارا هستند.

توزیع جغرافیایی میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت در کشور طی سال 1391 را در نقشه زیر می توانید مشاهده نمایید.

همسايگي ايران با دو كشور افغانستان و پاكستان كه در زمره 22 كشور High Burden دنیا هستند ـ وهمچنين عراق (با بحران هاي چند ساله اخير آن) و كشور هاي تازه استقلال يافته شمال كشور (با شيوع بالاي سل مقاوم به چند دارو) ضرورت توجه بيش از پيش ما را به اين بيماري متذكر مي كند.

طول مدت تاخير در تشخيص و درمان بيماران مبتلا به سل:

مطالعه کشوری انجام شده در سال 1382 حاکی از آن است که ميانه تاخير كلي تشخيص و درمان بيماران مبتلا به سل ريوي خلط مثبت درايران 92 روز ( با ميانگين 10+ 120 روز ) بوده و ميانه تاخير بيمار و پزشك در تشخيص به ترتيب 20( باميانگين 6+44 روز) و 46 روز ( با ميانين 8+ 76روز) بوده است پس سهم پزشكان در تاخير تشخيص به مراتب بيشتر از سهم بيماران بوده و لذا براي كنترل سل در كشور بايد مداخله ها و برنامه هاي كنترل به طور عمده بر كاهش تاخير پزشك در تشخيص متمركز گردد. حال اگر بدانيم كه در مطالعه اي اخير در ايران ،67% بيماران مبتلا به سل ريوي خلط مثبت كشور، با شروع بيماري سل، اولين واحد درماني انتخابي براي مراجعه خود را مطب خصوصي ذكر كرده اند، به اهميت و ضرورت جلب مشاركت پزشكان، بخش خصوصي در كنترل اين بيماري بيشتر پي مي بريم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *