رنجش زدایی

هدف : داشتن فضای انسان گرایانه است که نگاه مارا به خودمان ، جامعه و جهان تغییر دهد تا بتوانیم نگاه برنده – برنده داشته باشیم
پس برای رنجش زدایی:
1- به خودش بگوئید نه به دیگران
2- نگذاریم در دلمان بماند به شرطی که کنترل تکانه هیجانی داشته باشیم
3- مقایسه نکنیم
4- هنگامی که طرف مقابل، اشتباهش را فهمید ؛ تکرار نکنید
5- راجع به چیزی انتقاد کنید که ویژ گی ذاتی او نباشد
6- در هر زمان یک مورد رابگویید
7- طرف مقابل را نوازش کنید و راههای خوب را نشان دهید
8- به زبان بدن توجه کنید. ممکن است کلام محبت آمیز باشد ولی بدنمان چیز دیگری را بگوید و نشان دهد
9- از تمسخر و تحقیر بپرهیزید
10- از عنوان کلماتی مثل هیچوقت ، همیشه و… پرهیز کنید
11- عنوان کنید ممکن است اشتباه کرده باشید
12- در هنگام بیان رنجش به طرف مقابل نگاه کنید
13- رنجش زدایی کنیم و بخواهیم رابطه بهتر داشته باشیم ولی هدفمان این نباشد هر چه می گویم طرف مقابل بپذیرد بلکه تفاوت رفتاری راقبول کنیم
14- مراقب باشیم عصبانی نباشیم و برخوردهای عصبی نداشته باشیم
15- انسانها مطلقآ بد یا خوب نیستند
16- همیشه این احتمال رابدهید که ممکن است اشتباه کرده باشیم پس با دقت به حرفهای طرف مقابل گوش کنیم
17- سعی کنیم از طریق بالغ درونمان، چهارچوب مرجع مان را تعیین کنیم
برگرفته از سخنرانی های دکتر بابایی متخصص روانشناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *