آرشیو برچسب ها: سل

وضعیت بروز سل در ایران

شیوع بیماری سل

وضعیت بروز سل در ایران نمودار زیر روند نزولي ميزان بروز بيماري سل در طول 47 سال گذشته را در كشور نشان مي دهد (از 142 مورد در يكصد هزار نفر جمعيت در سال 1343 به 14.4 در يكصد هزار نفر جمعيت در سال 1391 – حدود 10 برابر كاهش ) .

ادامه مطلب