آرشیو برچسب ها: نگاه برنده – برنده

رنجش زدایی

هدف : داشتن فضای انسان گرایانه است که نگاه مارا به خودمان ، جامعه و جهان تغییر دهد تا بتوانیم نگاه برنده – برنده داشته باشیم پس برای رنجش زدایی: 1- به خودش بگوئید نه به دیگران 2- نگذاریم در دلمان بماند به شرطی که کنترل تکانه هیجانی داشته باشیم 3- مقایسه نکنیم 4- هنگامی که طرف مقابل، اشتباهش را […]

ادامه مطلب